محمدبلفضل. “A Quality of Life Index in Algerian Environmental Legislation”. African Journal of Political Sciences 8, no. 2 (October 25, 2019). Accessed September 26, 2020. https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/212.