العبيديمثنى, and نوريكرار. “Gulf - African Relations: Opportunities and Challenges”. African Journal of Political Sciences 8, no. 2 (July 23, 2019). Accessed July 6, 2020. https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/209.